Harmet Bathroom

Om företaget

Harmet Bathroom erbjuder våra kunder B2B lösningar – från projektering till färdig produkt.


 

Harmet Bathrooms huvudverksamhet är industriell produktion av våtutrymmen avsedda för byggnader. Våtrum som tillverkats, ytbehandlats och utrustats i fabrik innebär tidsvinst för byggherren och minskar kvalitetsriskerna.

När det förenas med den i Estland i åratal framgångsrikt och framtidsinriktat verksamma modulhustillverkaren Harmets branscherfarenhet får vi en helhetskompetens som gör Harmet Bathroom till ett tillverkningsföretag orienterat mot teknologisk enkelhet och toppkvalitet.

Våra nyckelmedarbetare har lång erfarenhet från byggbranschen i Finland.
I samarbete med kunden tar vi fram en standardmodul som motsvarar kundens behov och som vi använder i långvarig serietillverkning och som kunden i sin tur kan använda i fler än ett projekt eller en utveckling.

Vi erbjuder våra kunder B2B-lösningar – från projektering till färdig produkt, som inkluderar alla aspekter av design, dokumentering, produktion och leverans. Våra kunder är fastighetsutvecklare, huvudentreprenörer och designers.

We have the following quality warrants and protocols: