Harmet Bathroom

Om oss

Huvudverksamheten för Harmet Bathroom utgörs av industriell tillverkning av våtrum för byggobjekt. Fabrikstillverkade våtrum som ytbehandlas och monteras på fabriken ger kortare byggtid på plats och minskar kvalitetsrelaterade risker.

Våra nyckelanställda har lång erfarenhet från byggbranschen i Finland. I kombination med affärserfarenheten av Harmet, en modulhustillverkare med många års framgångsrik och framåtsträvande verksamhet i Estland, får vi en helhetskompetens som gör Harmet Bathroom till ett produktionsföretag inriktat på tekniskt enkla lösningar och maximal kvalitet. 


I samarbete med kunden utarbetar vi en standardmodell efter kundens krav som vi sedan använder för serietillverkning; kunden i sin tur kan använda modellen hos flera bygg- eller utvecklingsprojekt. 

Vår kundbas inkluderar fastighetsutvecklare, huvudentreprenörer i byggbranschen samt projektörer och husfabriker. Vi finns i Kumna i Estland och Lieksa i Finland.


Fördelarna med våra fabrikstillverkade våtrum jämfört med platsbyggda våtrum:

Snabbt och enkelt utförande – snabbare färdigställande av byggobjektet

Kvalitetsgaranti – tillverkning i kontrollerade förhållanden och i enlighet med ett certifierat kvalitetssystem

Kostnadseffektivitet – tack vare standardiserad industriell tillverkning

Vi erbjuder kunden:

Flexibilitet och olika rumslösningar
Möjligheter att variera material och ytbehandlingar
En färdigmöblerad helhetslösning
Lång erfarenhet på den nordiska marknaden