Harmet Bathroom

Šahtid

Harmet Bathroom OÜ toodab lisaks vannitoamoodulitele erinevaid vertikaalseid ja horisontaalseid šahtielemente.

Neid saab tellida ja kasutada eraldiseisvatena või integreerituna vannitoamoodulitesse. Elemente toodetakse täpselt Tellija vajadustest ja soovidest lähtuvatena.

Šahtielemente kasutatakse nii uutes ehitistes kui ka renoveerimisprojektides, et kiirendada ehitusaega ja tagada parem kvaliteet. Ühendused erinevate elementide vahel tehakse kasutades spetsiaalseid ühenduselemente.

Šahtid võivad sisaldada erinevaid tarbevee, kütte, sadevee, kanalisatsiooni, ventilatsiooni torustikke ja elektriredeleid.

Šahtielemente on lihtne kohandada vastavalt kliendi projektile.

Classic

Suuremõõtmeline šaht. Enamasti kasutuses integreerituna vannitoamooduliga. Sisaldab erinevaid tarbevee, kütte, kanalisatsiooni ja ventilatsioonitorustikke.

Tight Fit

Väiksem kui Classic šahtielement, lihtne transport ja paigaldus ehitusobjektil. Koosneb erinevatest torustikest, samuti on juba võimalik elemendi sisse paigaldada seinasise poti paigaldusraam.

Standard & Standard Kolmnurkne

Paigaldatakse ruumi sisenurka. Lihtsalt transporditav ehitusobjektil. Koosneb ühe või mitme erineva torustiku kombinatsioonist.

Tight Fit Mini

Šahtielement, mis kiirendab oluliselt seinasise potiraami paigaldustöid. Koosneb seinaraamist ja metallraamist selle ümber.