Harmet Bathroom

Produkt

Produktbeskrivning

  • Våtrummet har betonggolv med inbyggt avloppssystem och golvvärme.
  • Väggarna är tillverkade av lätta stålplåtsmoduler som ger stabilitet.
  • I taket sitter vattenrör, elledningar och ventilationssystem kompakt monterade.
  • Inredningens utformning och slutliga utseende är utförd i enlighet med kundens önskemål.
  • Våtrummet paketeras vattentätt för transporten.
  • På monteringsplatsen kopplas våtrummet in till byggnadens system och är sen färdigt att användas