Harmet Bathroom

Toode

Meie toode on nagu rätsepaülikond, mis projekteeritakse ja toodetakse vastavalt tellija soovidele ja mõõtudele ainulaadsena.

  • Märgruumis on betoonpõrand, mille sisse on ehitatud kanalisatsioonisüsteem ja põrandaküte.
  • Seinad on valmistatud kerge lehtmetalli moodulitest, mis tagavad tugevuse.
  • Lae kohal asuvad kompaktselt vee-, elektri- ja ventilatsioonisüsteemid.
  • Interjööri viimistlus ja lõplik väljanägemine on teostatud vastavalt kliendi soovile.
  • Märgruum pakendatakse transpordiks veekindlalt.
  • Paigalduskohas ühendatakse märgruum hoone üldise süsteemiga ja toode ongi kasutusvalmis

Projekteerimine

Projekteerimisprotsess algab lähteülesande projekteerimise ja visualiseerimisega 3D-s, peamiselt tarkvaraga Autodesk Revit.

Tulemuseks toodetava märgruumi digikaksik (nn digital twin). See on digitaalne mudel reaalsest füüsilisest objektist, mis võimaldab enne tootmisprotsessi analüüsida märgruumi sisustust, seadmete ja eri süsteemide paiknemist. Selliselt on võimalik ennetada erinevate tehnosüsteemide konflikte ja probleeme ning viia sisse parendusi.

Digitaalne mudel annab ruumi detailide käsitlemiseks – võimaldab mahutada kaasaegse hoone keerulisi tehnosüsteeme väikesesse ruumi.

Projekteerimisprotsessis koostatakse digikaksiku BIM mudel, mis võimaldab saada suurel hulgal teavet eri toodete ja koguste kohta, mis on sisendiks hankeprotsessile.

Kulukontroll läbi detailse projekteerimise –
keskkonda säästev, jääkprodukte vähem tootev, säästlik ja pikemalt etteplaneeriv mõtteviis.

Tootmine

Märgruumi põrand koosneb kandvast raudbetoonplaadist ja terasraamist, mille sisse on ehitatud kanalisatsioonisüsteem ja põrandaküte ning mis on täielikult kaetud hüdroisolatsiooni ja põrandaplaadiga.

Seinad koosnevad lehtmetalli paneelidest, mis on kaetud keraamilise plaadiga. Seinte välimistele külgedele on võimalik vastavalt vajadusele paigaldada erinevaid kilpe, kollektoreid ning eri tehnosüsteeme sisaldavaid šahte.

Lagi on kärgkonstruktsioonis alumiiniumplaadist. Lae kohal on vastavalt vajadusele erinevad vee-, elektri-, kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid.

Interjööri viimistlus ja sisustus teostatakse vastavalt kliendi soovile

Paigaldus

Valmis märgruum pakendatakse transpordiks veekindlalt koos tõste tarvikutega.

Paigalduskohas paigaldatakse märgruum ühe tervikuna. Paigalduskohaks objekt või
moodulmaja tootmise tehas.

Ühendades märgruumi tehnosüsteemid hoone üldise tehnosüsteemiga on märgruum kasutusvalmis.