Harmet Bathroom

Projekteerimine

Projekteerimisprotsess algab lähteülesande projekteerimise ja visualiseerimisega 3D-s, peamiselt tarkvaraga Autodesk Revit.

Kulukontroll läbi detailse projekteerimise – keskkonda säästev, jääkprodukte vähem tootev, säästlik ja pikemalt etteplaneeriv mõtteviis.

Tulemuseks toodetava märgruumi digikaksik (nn digital twin). See on digitaalne mudel reaalsest füüsilisest objektist, mis võimaldab enne tootmisprotsessi analüüsida märgruumi sisustust, seadmete ja eri süsteemide paiknemist. Selliselt on võimalik ennetada erinevate tehnosüsteemide konflikte ja probleeme ning viia sisse parendusi.

Digitaalne mudel annab ruumi detailide käsitlemiseks – võimaldab mahutada kaasaegse hoone keerulisi tehnosüsteeme väikesesse ruumi.

Projekteerimisprotsessis koostatakse digikaksiku BIM mudel, mis võimaldab saada suurel hulgal teavet eri toodete ja koguste kohta, mis on sisendiks hankeprotsessile.