Harmet Bathroom

Fördelar

Fördelen med våra prefabricerade våtrum jämfört med att bygga på plats är:

Snabbhet och enkelhet
– objektet blir färdigt fortare;

Kvalitetsgaranti
– produktion i kontrollerad miljö och i enlighet med certifierade kvalitetsledningssystem;

Kostnadseffektivitet
– som resultat av industriell standardisering;

Enkelt och snabbt uppförande
– Harmet Bathrooms levererar vid bestämd tidpunkt och lyfter modulen på plats direkt från lastbilen, vilket eliminerar behovet av att tillfälligt förvara material på byggarbetsplatsen och sparar arbets- och underhållskostnader;

Eurofins certifikat
C-185-03.